es de ru en pl fr it

Lampy EL (elektroluminescencyjne) - klawiatury podświetlane

 

Lampa elektroluminescencyjna (EL) jest cienkowarstwowym układem elektrycznym, zwykle w postaci folii, który świeci całą powierzchnią pod wpływem przyłożonego napięcia. Lampy takie są stosowane w różnych działach elektroniki, najczęściej do podświetlania wyświetlaczy ciekłokrystalicznych (LCD). Lampy EL znalazły szerokie zastosowanie w produkowanych przez naszą firmę klawiaturach foliowych. Lampa stanowi jedną z wielu warstw klawiatury i jest jej integralną częścią. Zaletą takiego rozwiązania jest całkowita hermetyczność konstrukcji.Jasność względna lamp EL (czas życia)
badania przeprowadzone przez firmę Du Pont w 1999 r.


Zjawisko świecenia występuje w sposób widoczny, jeżeli układ taki zasilimy napięciem przemiennym o wartości 60 - 150V i częstotliwości 50 - 1000Hz. Najczęściej lampy EL pracują przy napięciu 130V o częstotliwości 400Hz. Przy tych parametrach przeciętny czas życia lampy EL wynosi ok. 5000h. Przyjmuje się, że jasność świecenia lampy po upływie tego czasu zmniejsza się o połowę. Jeżeli zmniejszymy wartość któregoś z parametrów (napięcia lub częstotliwości) powodujemy wówczas zmniejszenie natężenia prądu płynącego przez lampę, a tym samym wydłużamy jej czas życia. Kolor świecenia lampy EL jest uzależniony od rodzaju użytej farby i może przyjmować barwy: białą, zielono-niebieską i żółto-zieloną. Istnieje również możliwość nałożenia na powierzchnię lamp filtrów pozwalających na modyfikację (w pewnym zakresie) odcienia świecenia.Jasność lamp EL (zasilanie 115V, 400Hz)
badania przeprowadzone przez firmę Du Pont w 1999 r.


 Klawiatury podświetlane - przykłady